T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUCU

Şu anda başvurabileceğiniz açık bir pozisyon bulunmamaktadır.

* Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.
* Yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kurumu yanıltanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, yukarıdaki şekilde kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
* Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ziyabey Cad. No:19 Balgat-Çankaya/ANKARA